fbpx

Enock Ilunga
Född 1954 i Kawambwa, Zambia

Började måla professionellt 1975. Han saknar formell konstutbildning men vidareutvecklade sin talang med hjälp av äldre kollegor.
Han är inte enbart begränsad till måleri utan skapar även skulpturer av metallskrot.
Flera av hans stora skulpturer är synliga på olika platser i Lusaka, Zambias huvudstad.
Enocks färgstarka och exotiska oljemålningar har mottagits väl av Svenskar och Norrmän.
Sin första utställning i norden hade han på Galleri Viktoria i Göteborg 1997. Hans andra utställning i Sverige var hos oss 1999.
Enocks verk har även inkluderats i turnéutställningen “Saana Africa” i Norge 1995. Förutom de nordiska länderna har Enock ställt ut i Zambia, England, Nya Zeeland, USA, Kenya, Botswana och Mozambigue.

Enock Ilungas arbete är en tolkning av hans miljö, det dagliga livet omkring honom. Hans verk skildrar ett äkta afrikanskt scenario som mestadels behandlas i en semi-abstrakt stil. Enocks filosofi är “ett konstverk är aldrig komplett.
Konsten är en kontinuerlig kamp för skapelse och fantasi.

About Enock Ilunga in English

Born in 1954, in Kawambwa, Zambia
Enock started painting professionally in 1975. He is autodidactic and he further developed his talent with the assistance of older colleagues.
Not confined solely to oil paintings, he also creates sculptures from scrap metal.
Several of his large sculptures are visible at different locations in Lusaka, the capital of Zambia.
Enock’s colourful oil paintings have taken the Nordic people by storm. Building on a successful exhibition at Galleri Viktoria in Göteborg in November 1997, Enock had his second individual exhibition in Sweden in January 1999. This time the venue was Modern Gallery in Stockholm.
Enock’s work has also been included in the “Saana Africa” touring exhibition in Norway in 1995.
Besides the Nordic countries, Enock has exhibited in Zambia, England, New Zealand, USA, Kenya, Botswana and Mozambique.

The work of Enock Ilunga is an interpretation of his environment, the daily life around him. His work depicts a genuine African scenario mostly treated in a semi-abstract style.
Enock’s philosophy is “a work of art is never complete. Art is a continuous struggle of creation and imagination.