fbpx

Zarah FlesserOm Zarah Flesser
Zara Flesser föddes i Göteborg 1978 och växte upp i Helsingborg med en mor från Köpenhamn och en far från Budapest.

Hon har varit omgiven av konst i hela sitt liv-i barndomshemmet och i det familjeägda galleriet. Från tidig ålder fick hon uppleva modern konst och hon fick också möta internationellt kända konstnärer som Oscar Reuterswärd, Bengt Lindström, Kairo Urdin, Alan Davie, August Puig och Midiani för att nämna några få.

Med sitt ursprung i en konstnärs- och hantverksfamilj är hon nu själv heltidskonstnär, samtidigt som hon är delägare i, och driver det familjeägda galleriet i Helsingborg. 2020 blev ett av hennes verk utvalt till en utställning som arrangerades/kurerades ? av Lars Nittve, tidigare chef för Tate Modern och Louisiana.

Zaras verk bygger på traditionell akrylmålning uppblandad med mindre konventionell collageteknik där hon använder folie, reflektivt och holografiskt, vilket gör hennes verk svåra att fånga på bild.
Hennes konst framträder olika beroende på ljus, omgivning och perspektiv.

Denna transformativa egenskap fångas naturligt i de drömlika bilder som målningarna återspeglar. Motiven är abstrakta, men känns ändå bekanta, nästan som avlägsna minnen. Urbana landskap och vardagliga skapelser som höghus eller parkeringsplatser blir i Zaras ögon eteriska och nästan överjordisk kolorit och humoristiska detaljer som framträder tydligare för varje gång du betraktar verket.
Liksom ljuset ändras beroende på vilken tid på dagen det är, uppträder färger, uttryck och idéer i hennes tavlor olika när och var du ser dem.

About Zarha Flesser in English
She was born 1978 in Gothenburg, Sweden.
She was raised in Helsingborg, by her mother from Copenhagen and her father from Budapest.
Art has been around her all of her life–in her childhood home, and in the family-owned gallery, in which she from an early age experienced modern art and met internationally renowned artists, such as Oscar Reutersvärd,Bengt Lindström, Bengt Olson, Kiro Urdin, Alan Davie, August Puig and Midiani, to name a few.

From a family of artists and artisans herself, she is now a full-time artist, while also running and co-owning the family gallery in Helsingborg.
In 2020, one of her paintings was chosen to be part of an exhibition curated by Lars Nittve, former museum director of Tate Modern, and Louisiana Museum of Modern Art.

Zarah’s work is based on traditional acrylic painting, mixed with less conventional collage
techniques using reflective and holographic foils, lending her paintings a quality not easily
captured in photos.Her art appears different depending on light, environment, and viewing
angle.

This transformative characteristic meshes naturally with the dream-like images the
paintings themself invoke.They are abstract, yet recognizable, like a distant memory. Urban
landscapes and mundane man-made structures such as high rises, or parking lots, become
ethereal in Zarah’s paintings, while colorful vegetation and humoristic details become more
apparent with each viewing.

As the light changes with the hours of the day, new expressions,
colors and ideas emerge from her paintings, determined by when, and where you view them.