fbpx

Education

Born in 1982 Hämeenlinna, Finland

2013-2018
Master of Fine Arts, Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland
2010–2011
Art school Maa Helsinki, Further education
2007–2010
Art school Maa Helsinki, Painting education
2006–2007
Art school Maa Helsinki, Basic education

Artist statement

Mina arbeten finns alltid en berättelse om någon händelse. Estetiken spelar en viktig roll. Med hjälp av måleriet och genom estetiken närmar jag mig känslotillstånd och skapar stämning. Centralt i mina arbeten är att skapa kontrast och växelverkan mellan tusch och akrylfärger och genom kraftiga streck, linjer, färger och former.
Det grafiska uttrycket, det måleriska, rum och rörelser står i centrum för mitt måleri. Det grafiska är mer genomtänkt, det måleriska mer intuitivt och fysiskt.
Jag anser att linjer är effektfulla i sin enkelhet och uttrycksfullhet. Mina arbeten skildrar verkliga händelser men det abstrakta skapar oklarhet och ambiguitet.

Varje penseldrag och varje form har sin betydelse i arbetet. Grafiska linjer med tusch söndrar det måleriska, skapar nytt utrymme och en ny dimension; skarpt och och rörligt. Linjerna och de tredimensionella penseldragen kanske avbildar något konkret, men det kan också vara fråga om sinnets rörelse.

About Jussi in English

In my work I always tell a story about something that has happened, Aesthetics plays an important role, Through my painting and with the help of aesthetics I approach an emotional state to create a mood,
The central in my work is to create a contrast and an interaction between Indian ink and acrylics through rough strokes, lines, colour and shapes The graphic expression, the picturesque, the space and movements are central to my painting.

The graphic is more thought through and the picturesque more intuitive and physical.
I think lines are effective in their simplicity and real occurrences.
My work describes impressions but the abstraction creates ambiguity.
Each stroke with the brush and every shape has its importance.
Graphic lines with Indian ink destroy the picturesque and create a new space and a new dimension; sharp but in motion.
The lines and the three dimensional strokes with the brush might show something concrete, but it could also be seen as a mnd in motion.

About Jussi In Finish

Text by Mira Arkko
Kevät GalleriaKONEessa: Jussi Meurosen installaatio tuo maalauksen osaksi tilaa ja visualisoi tunteita

GalleriaKONEessa avautui 5. huhtikuuta taiteilija Jussi Meurosen näyttely Miltä tuntuu. Hänen tilaan levittyvä installaationsa koostuu sekä mdf-levylle että suoraan näyttelytilan seinille ja lattialle toteutetuista teoksista: graffititaidetta muistuttavalla ilmaisullaan se koettelee, haastaa ja ylittää perinteisen maalauksen rajoja.

Meurosen teosten erilaiset jäljet ja struktuurit syntyvät yhdistelemällä akryylia, pastellia ja tussia. Lopputulos on visuaalinen kaaos, joka onnistuu samanaikaisesti vaikuttamaan tiukan hallitulta ja rennon vapaalta. Teosten rikkaat kuvapinnat vetävät katsetta puoleensa ja yllättävät kokoamalla yhteen esittävien elementtien lisäksi myös geometrisia, graafisia sekä abstaktimpia muotoja. Näyttelyn nimi ohjaa huomion maalausten vahvoihin pintavaikutelmiin, mutta sen voi nähdä viittaavan myös Nimettömän (3) kuvaamaan yksinäiseen ihmiseen piuhojen ja johtojen keskellä. Siinä missä toiset maalaukset tuovat esille tämän teknologian syliin puristuneen yksilön, toisissa huomio kiinnittyy kuvatun ihmisen taakse jäävään maisemaan. Tämän vahvasti pelkistetyn ja pirstaleisen horisontin voi nähdä eräänlaisena uhkakuvana, katseen vangitsevana dystopiana.

Näyttelytilan valtaavassa installaatiossaan Meuronen pohtii maalauksen mahdollisuuksia ja sen rajoja. Hänen tarkoituksenaan on tuoda taide osaksi tilaa ja vahvistaa sen länsäoloa. Kyseisen prosessin aikana taiteilija häivyttää maalausta materiana, kyseenalaistaa sen tuotteistamista sekä sitoo sen aikaan ja paikkaan. Hän kokee merkitykselliseksi maalaamisen myös itse tilaan: tekoprosessista tulee kommunikointia tilan kanssa, työskentely muodostuu spontaanimmaksi ja intensiivisemmäksi. Prosessin ja tilallisuuden lisäksi taiteilija pohtii teoksissaan olemista ja tuntemuksia. Hänelle kuvat ovat myös ikuistettuja tunteita, muun muassa maalausten kulmikkaat ja terävät muodot viittaavat elämän sirpaleisuuteen. Taiteilija pyrkii käsittelemään kaiken katoavaisuutta ja sen herättämiä tuntemuksia estetiikan kautta, tunnelman luomista maalauksen keinoin.

Mira Arkko