fbpx

Om Berit Markevärn

“Jag är född 1952 i Kiruna, men sedan länge bosatt och verksam i Umeå. Somrarna tillbringas bla.på ön Norrbyskär ett tidigare sågverkssamhälle i skärgården. Inspiration och motiv hämtar jag därifrån, från vardagen och livet runt omkring mig – en rik källa att ösa ur
och dessutom en värld full av färger vilket jag vill återge i mina bilder.

Jag arbetar företrädesvis med akvarell.”

Jag är medlem i KRO – konstnärernas riksorganisation.

Separatutställningar

Modern Gallery Stockholm 1996,1998,2000,2002,2005,2008
Norrbyskärs museum 1993,1995,1999
Östragymnasiets konstförening 1994
Cafe` Mannaminne, Höga Kusten 1996
Konstmuseum Kvarnen, Vindeln 1996
Landstinget i Luleå 1998
Galleri Viktoria,Göteborg 1998, 2003, 2006
Robertsfors konstförening i Robertsfors 1999
Galleri Diana, Helsingfors Finland 1999, 2003
Umeå Konst och Ram 2003

Samlingsutställningar

Konst i det fria, Hörnefors 1993,1994,1995
Sävars konstförening 1993,1994
Modern Gallery Stockholm 1995,1996,1998,2002
Stockholm Art Fair, Sollentuna-mässan 2001
Norrbyskärs museum 1994
Furstenbergska palatset i Göteborg 1996
Postens konstförening Umeå 1996

Konstprojekt

Lockelser på hemlighuset – designade toalettstolslock (samarbete med AB Kandre och åtta konstnärer). Visning i Stockholm 2006. Upplaga 100 st/ konstnär.

Stockholmsmässan, Älvsjö 1999, 2000. utsmyckning av entrehall
och grupputställning i samband med medicinska riksstämman.

Bayer AB / Hjärt och Lungfonden, Stockholm 1997. Vernissagebild till konstauktion för insamling till Hjärt och Lungfonden i Sverige.

Deltagit i arrangerande av sommarutställning ” Konst i det fria” i Sävar
1991,1992,1993

Release party på länsmuseet Umeå 2001 och Folkets Hus Umeå 2002- ett samarbete mellan museum och handikappförbundet,med anledning av utgivning av böcker som jag illustrerat och målat omslagsbild till.

Representerad

Skattemyndigheten i Luleå
Robertsfors kommun
Västerbottens landsting
Västerbottens läkarförening
Svenska Läkarförbundet
Eskilstuna Konstmuseum

Offentliga uppdrag

Västerbottens läns landsting
Umeå Universitet
Norrländska Hjärtfonden
Socialdemokratiska Arbetarpartiet

Övriga Uppdrag

Bristol Myers Squibb AB Norden
KFUM i Västerbotten
Västerbottens läns läkarförening
Beckers färg AB
ElektroluxAB
Kammarkören i Västerbotten
Pharmacia Upjohn AB

Beställnings Uppdrag

Medicinkliniken
Tavla till väntrum samt minnesblad till forskningsfond

Västerbottens landsting
Omslagsbild till personaltidning och målning till jullotteri

Umeå Universitet
Omslagsbild till doktorsavhandling

Norrländska Hjärtfonden
Två målningar till utsmyckning, utformning av minnesblad och informationsbroschyr.

Socialdemokratiska partiet
Tolv bilder till års-almanacka samt litografi 200 ex

Bristol-Myers Squibb AB
Tre tavlor för utsmyckning av huvudkontor, samt bilder till informationsmaterial/ läkemedelsreklam/ affischer om flera cancersjukdomar (bla. Bröstcancer) Tre-års kontrakt i Norden.

Pharmacia AB
Sex bilder till patientinformations broschyr om behandling av impotens

KFUM i Västerbotten
Fyra tavlor för utsmyckning av lägergård och 4×150 tryckta bilder.

Västerbottens läkarförening
Utsmyckning av Svenska läkarförbundets lokal i Stockholm med anledning av 100-års jubileum.

Magazine Brainheart
Illustration till artikel om modern elektronik

Beckers AB
Litografier i upplaga 250 st

Elektrolux AB
Julkort

Kammarkören i Västerbotten
Cd- omslag

Verbum
Bokomslag till två böcker om handikapp