fbpx

Samarbetet uppsagt av Modern Gallery.
The cooperation terminated by Modern Gallery
Sabina ingår ej längre i galleriets stall

Sabina von Essen
Född 1995.

Education

2015- 2019 – KTH, Stockholm, Sweden

Artist Statement

Sabina von Essen är en konstnär och civilingenjör vars passion är teknik och konst. Kombinationen teknik och konst gör att hon har ett ovanligt förhållningssätt till skapandet. “Jag saknar formell konstutbildning och det tycker jag är en styrka. Jag skapar mina egna regler och kan tillåta mig att vara ungdomligt naiv”, säger Sabina.
Sabina utför självständiga och originella målningar med akrylfärg. Motiven speglar känslor, situationer och miljöer som berört konstnären under hennes uppväxt. Kompositionerna kan därför betraktas som abstrakta tolkningar av konstnärens syn på livet. Verken är nyskapande och moderna och har blivit mycket uppskattade. Sabina arbetar ofta med guld-och silverfärg för att ge verken en alldeles unik effekt vilket gör att de skimrar och blir mer levande.

Med en stark tro och fascination på teknik är hennes mål att hitta skärningspunkten mellan teknik och konst och på så sätt ett nytt digitalt sätt att uppfatta konst.

Sabina von Essen

Sabina working in the archipelago.
Action painting.

About Sabina in English

Sabina von Essen is an artist and a civil engineer whose passion is technique and art. The combination of those two gives her an unusual approach to the creative process and to art.
“I don’t have any formal education in art and to me that is a strength. I create my own rules and I can allow myself to be naïve and childlike” she says.
Sabina creates independent and original works in acrylic. The subjects in her paintings represent situations and surroundings that have touched her during her childhood as well as her own emotions. The compositions can therefore be seen as abstract interpretations of the artist’s view of life. Her modern work, creating a new aspect of life, has been much appreciated. Sabina often works in gold and silver to get a unique effect which gives an extra shimmer and a more lifelike effect on her works.
With a strong belief in technique her goal is to find the breaking point between art and technique, and in that way, give us a new digital way of looking at art.

Exhibitions

2018 – Studio Show, Stockholms Skärgård
2019 – Studio Show, Näsbypark Täby
2019 – Modern Gallery/Magnusson Wine

Upcoming

The Art Concepts, London
November 12th – November 23th
Group Show:
Galleri Sjöhästen, Nyköping