Jonathan Joni
Multikonstnär (född 7 juli 1994) i Zimbabwe
Numera baserad i Sverige sedan 2021.

Hans konst är inspirerad av hans överväldigande intresse att hålla vad världen ansåg som ”primitiv konst” vid liv.

Hans verk hämtar mycket från gammal karangaskulptur. Överdrivna varelser, ofullkomliga figurer men ändå så vackra samtidigt.
Den fullständiga motsatsen till realisms konst, därför ansågs den afrikanska konststilen i flera år inte vara konst alls.
Men numera är den afrikanska konstformen ”het” och visas i museer och gallerier runt om i västvärlden.

Som multikonstnär är hans konstformer måleri, musik och video/film.

About Jonathan Joni in English

Jonathan Joni (born 7 July 1994) is a Zimbabwe born & multidisciplinary artist now based in Sweden since 2021.

His art is inspired by his overwhelming desperation to keep what the world considered “primitive art” alive.

His work draws a lot from ancient Karanga sculpture art. Exaggerated beings , imperfect figures yet so beautiful at the same time. The complete opposite of realism art hence for years the African Art style wasn’t considered Art at all yet still , all of it is trapped in Museums & Galleries across the western world.

Jonathan works with a wide range of art forms from painting, music , video/film.”